Környezetvédelem napjainkban

A környezetvédelem napjainkban hazánkban is egyre fontosabb a cégek, vállalatok számára. Ráadásul a kérdés már stratégiai szinten is prioritást élvez. A Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE) kutatási programjában korábban 325 cég vett részt, melyek közül a 40%-ról elmondható volt mindez. A felmérés ugyan nem teéjes tényként mutatta meg a piacai helyzetet, de a tendenciákat jól bemutatja. Ezen felül megmutatja a vállalatoknak a témakörrel kapcsolatos szándékait is.

Környezetvédelem napjainkban

Akár nagyobb, akár kisebb cégekről beszélünk fontos megvizsgálni, hogy a tevékenységből adódóan, mekkora a környezeti kockázat a működés során. Felelősre, vagy biztosra van szükség a tevékenység ellátására, melyet a legtöbb esetben külsős partnerek segítségével látnak el a hazai vállalatok a KKV szektorban. A folyamat során a megbízottnak pedig ügyelnie kell a stratégiára, a folyamatos auditokra, a bevallásokra és az oktatási programokra is. A környezetvédelmi tevékenység stratégiai szinten kiemelten fontos lehet a beruházásokat indító cégek számára.

A felmérésből kiderült továbbá, hogy a cégek harmada a tevékenységgel kapcsolatosan nem mutatott még jelentős aktivitást. Bár fontos megemlíteni, hogy a különböző tevékenységek miatt, lehetséges, hogy ezen cégek számára a szabályzatok nem is teszik kötelezővé ezen folyamatokat. Valamint ezen aktivitás nem jelentene számukra jelentős változást piaci részesedésükben sem.

A KKV piac számára a fogyasztók, vásárlók és a partnercégek sem igazán követelik meg a szabályozott környezetvédelmet a cégektől. Viszont ez a tendencia a jövőben jelentősen változhat az egyes iparágaktól függően. Illetve a cégek számára betartandó szabályrendszerek is egyre kifinomultabban definiálják a hatósági elvárásokat. Azaz attól függetlenül, hogy a fogyasztók nem kérdőjelezik meg a gyártási, vagy szállítási folyamatok környezetvédelmi mivoltát a hosszútávon sikerekre apelláló vállalkozások számára már most fontos a környezetvédelmi alapok megtekintése, függetlenül a vonatkozó hatósági szabályozásoktól. Azon cégek akiknél a környezetvédelem rendben van különbséget teremthetnek az arra kevésbé ügyelő konkurensekkel szemben. Valamint a jövőbeli versenyképességüket megalapozhatják még a jelenben.

A szabályozásban a ’95-ben jogerőre lépő környezetvédelmi törvény mérvadó, de az Európai unió előírásai és a szigorodó alapelvek követéséhez mindenképpen aktuális szaktudással rendelkező személyre van szükségünk. Ezért ajánlott a megbízotti kiszervezés környezetvédelem témakörében.